Barnsligt rf
Barnsligt rf är en förening, vars uppgift är att stöda och befrämja välståndet och hjälpa att uppnå en balanserad utveckling för barn och unga. Barnsligt rf levererar i samarbete med företag och privatpersoner ramspåsar och annat pysselmaterial till sjukhusens barnavdelningar i olika städer.

Barnsligt rf:s stöd riktas direkt till barn. Via oss kan företag och privatpersoner köpa och donera innovativa, inhemska produkter som ges till barnen vid donationsställen i olika städer i Finland.

Barnsligt rf började sin verksamhet år 2010 med att göra arbete till förmån för barn med cancer, men år 2011 började pysselkampanjen och verksamheten berörde alla långtidssjuka barn. Kampanjens syfte är att få sysselsättning/pyssel till alla barn på barnavdelningarna. Första året var universitetssjukhusen med i kampanjen men nu finns det redan 14 sjukhus runt i Finland som Barnsligt rf stöder.

-----


Vi utför aktiviteter som fokuserar sig på barn och ungdomars välmående samt en hållbar utveckling med innovativa idéer och deras genomförande och alla har möjlighet att delta!

Aktuellt
Belöningsprisen
Över 122 000 barn har tack vare er fått ett Barnsligt pysselpaket
Minun leikkini - Mina lekar
Minun lempijuttuni - Mina favoritsaker
Sjukhus
- Helsingfors barnens krisarbete och mottagning

- Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi

- Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu

- Jakobstad sjukhus, Jakobstad

- Seinäjoki centralsjukhus, Seinäjoki

- Egentliga Tavastland centralsjukhus, Hämeenlinna

- Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand

- Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti

- Vasa centralsjukhus, Vasa

- Satakunta centralsjukhus, Björneborg

- Kuopio universitetssjukhus, Kuopio

- Tammerfors universitetssjukhus, Tammerfors

- Uleåborgs universitetssjukhus, Uleåborg
Uleåborgs universitetssjukhus, Barnpsykiater

- Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), Åbo

- Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors

- Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo

- Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby

Kontaktinformation
Barnsligt rf
Universitetsgatan 26 C 5.vån, 20100 Åbo
forening(at)barnsligt.fi
+358 45 279 2177
Du som stödjare kan kopiera länken till din egen webbsida

Vi har stött Barnsligt rf's arbete

Barnsligt rf