Donationer 2021
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2021 som följande:


del 4/4 December 2021

ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
Tammerfors universitetssjukhus
Kuopio universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
Satakunda centralsjukhus, Björneborg
Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
Seinäjoki centralsjukhus
Jakobstads sjukhus
Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
Helsingfors barnskydd; Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete


del 3/4 September 2021

ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
Tammerfors universitetssjukhus
Kuopio universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
Satakunda centralsjukhus, Björneborg
Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
Seinäjoki centralsjukhus
Jakobstads sjukhus
Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
Helsingfors barnskydd; Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete


del 2/4 Juni 2021

ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
Tammerfors universitetssjukhus
Kuopio universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
Satakunda centralsjukhus, Björneborg
Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
Seinäjoki centralsjukhus
Jakobstads sjukhus
Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
Helsingfors barnskydd; Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete


del 1/4 Mars 2021

ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
Tammerfors universitetssjukhus
Kuopio universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus
Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
Satakunda centralsjukhus, Björneborg
Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
Seinäjoki centralsjukhus
Jakobstads sjukhus
Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
Helsingfors barnskydd; Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete
Donationer 2020
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2020 som följande:

22.12. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
22.12. Till Tammerfors universitetssjukhus
22.12. Till Kuopio universitetssjukhus
22.12. Till Uleåborgs universitetssjukhus
22.12. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
22.12. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
22.12. Till Vasa centralsjukhus
22.12. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
22.12. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
22.12. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
22.12. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
22.12. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
22.12. Till Seinäjoki centralsjukhus
22.12. Till Jakobstads sjukhus
22.12. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
22.12. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
22.12. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
22.12. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
22.12. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
22.12. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

07.09. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
07.09. Till Tammerfors universitetssjukhus
07.09. Till Kuopio universitetssjukhus
07.09. Till Uleåborgs universitetssjukhus
07.09. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
07.09. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
07.09. Till Vasa centralsjukhus
07.09. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
07.09. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
07.09. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
07.09. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
07.09. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
07.09. Till Seinäjoki centralsjukhus
07.09. Till Jakobstads sjukhus
07.09. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
07.09. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
07.09. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
07.09. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
07.09. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
07.09. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

08.06. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
08.06. Till Tammerfors universitetssjukhus
08.06. Till Kuopio universitetssjukhus
08.06. Till Uleåborgs universitetssjukhus
08.06. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
08.06. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
08.06. Till Vasa centralsjukhus
08.06. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
08.06. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
08.06. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
08.06. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
08.06. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
08.06. Till Seinäjoki centralsjukhus
08.06. Till Jakobstads sjukhus
08.06. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
08.06. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
08.06. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
08.06. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
08.06. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
08.06. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

06.03. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
06.03. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus (TA4)
06.03. Till Tammerfors universitetssjukhus
06.03. Till Kuopio universitetssjukhus
06.03. Till Uleåborgs universitetssjukhus
06.03. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
06.03. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
06.03. Till Vasa centralsjukhus
06.03. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
06.03. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
06.03. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
06.03. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
06.03. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
06.03. Till Seinäjoki centralsjukhus
06.03. Till Jakobstads sjukhus
06.03. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
06.03. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
06.03. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
06.03. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
06.03. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
06.03. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete
Donationer 2019
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2019 som följande:

20.12. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
20.12. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus (TA4)
20.12. Till Tammerfors universitetssjukhus
20.12. Till Kuopio universitetssjukhus
20.12. Till Uleåborgs universitetssjukhus
20.12. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
20.12. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
20.12. Till Vasa centralsjukhus
20.12. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
20.12. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
20.12. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
20.12. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
20.12. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
20.12. Till Seinäjoki centralsjukhus
20.12. Till Jakobstads sjukhus
20.12. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
20.12. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
20.12. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
20.12. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
20.12. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
20.12. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

06.09. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus
06.09. Till ÅUCS, Åbo universitetscentralsjukhus (TA4)
06.09. Till Tammerfors universitetssjukhus
06.09. Till Kuopio universitetssjukhus
06.09. Till Uleåborgs universitetssjukhus
06.09. Till Uleåborgs universitetssjukhus (Barnpsykiatriska kliniken)
06.09. Till Satakunda centralsjukhus, Björneborg
06.09. Till Vasa centralsjukhus
06.09. Till Vasa centralsjukhus (Barnpsykiatriska polikliniken)
06.09. Till Päijät-Häme centralsjukhus, Lahti
06.09. Till Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
06.09. Till Södra Karelens centralsjukhus, Villmanstrand
06.09. Till Egentliga Tavastland centralsjukhus, Tavastehus
06.09. Till Seinäjoki centralsjukhus
06.09. Till Jakobstads sjukhus
06.09. Till Norra Karelens centralsjukhus, Joensuu
06.09. Till Norra Karelens centralsjukhus (Barnpsykiatriska avdelningen), Joensuu
06.09. Till Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
06.09. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
06.09. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
06.09. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

07.06. Till Åbo
07.06. Till Tammerfors
07.06. Till Kuopio 
07.06. Till Uleåborg
07.06. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
07.06. Till Björneborg
07.06. Till Vasa 
07.06. Till Vasa ((Barnpsykiatriska polikliniken)
07.06. Till Lahti 
07.06. Till Rovaniemi 
07.06. Till Lappeenranta 
07.06. Till Tavastehus
07.06. Till Seinäjoki 
07.06. Till Jakobstad
07.06. Till Joensuu 
07.06. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
07.06. Till Karleby
07.06. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
07.06. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
07.06. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

06.05. Till Tammerfors (Tays Hatanpää/Leiko24)

12.03. Till Åbo
12.03. Till Tammerfors
12.03. Till Kuopio 
12.03. Till Uleåborg
12.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
12.03. Till Björneborg
12.03. Till Vasa 
12.03. Till Vasa ((Barnpsykiatriska polikliniken)
12.03. Till Lahti 
12.03. Till Rovaniemi 
12.03. Till Lappeenranta 
12.03. Till Tavastehus
12.03. Till Seinäjoki 
12.03. Till Jakobstad
12.03. Till Joensuu 
12.03. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
12.03. Till Karleby 
12.03. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
12.03. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
12.03. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete
Donationer 2018
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2018 som följande:

21.12. Till Åbo
21.12. Till Tammerfors
21.12. Till Kuopio 
21.12. Till Uleåborg
21.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
21.12. Till Björneborg
21.12. Till Vasa 
21.12. Till Vasa ((Barnpsykiatriska polikliniken)
21.12. Till Lahti 
21.12. Till Rovaniemi 
21.12. Till Lappeenranta 
21.12. Till Tavastehus
21.12. Till Seinäjoki 
21.12. Till Jakobstad
21.12. Till Joensuu 
21.12. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
21.12. Till Karleby
21.12. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo 
21.12. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors 
21.12. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

14.09. Till Åbo
14.09. Till Tammerfors
14.09. Till Kuopio 
14.09. Till Uleåborg
14.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
14.09. Till Björneborg
14.09. Till Vasa 
14.09. Till Lahti 
14.09. Till Rovaniemi 
14.09. Till Lappeenranta 
14.09. Till Tavastehus
14.09. Till Seinäjoki 
14.09. Till Jakobstad
14.09. Till Joensuu 
14.09. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
14.09. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo
14.09. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors
14.09. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

22.08. Till Tammerfors (Tays Hatanpää/Leiko24)

15.06. Till Åbo
15.06. Till Tammerfors
15.06. Till Kuopio 
15.06. Till Uleåborg
15.06 Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
15.06. Till Björneborg
15.06. Till Vasa 
15.06. Till Lahti 
15.06. Till Rovaniemi 
15.06. Till Lappeenranta 
15.06. Till Tavastehus
15.06. Till Seinäjoki 
15.06. Till Jakobstad
15.06. Till Joensuu 
15.06. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
15.06. Till Lillheikkilä familjestödcenter, Åbo
15.06. Till Kissanmaa familjestödcenter, Tammerfors
15.06. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

16.03. Till Åbo
16.03. Till Tammerfors
16.03. Till Kuopio 
16.03. Till Uleåborg
16.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
16.03. Till Björneborg
16.03. Till Vasa 
16.03. Till Lahti 
16.03. Till Rovaniemi 
16.03. Till Lappeenranta 
16.03. Till Tavastehus
16.03. Till Seinäjoki 
16.03. Till Jakobstad
16.03. Till Joensuu 
16.03. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
16.03. Till Kissanmaa familjestödcenter i Tammerfors
16.03. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

02.02. Till Joensuu (Barnpsykiatriska avdelningen)
Donationer 2017
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2017 som följande:

28.12. Till Tammerfors (Hatanpään sairaala Leiko24)

21.12. Till Åbo
21.12. Till Tammerfors
21.12. Till Kuopio 
21.12. Till Uleåborg
21.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
21.12. Till Björneborg
21.12. Till Vasa 
21.12. Till Lahti 
21.12. Till Rovaniemi 
21.12. Till Lappeenranta 
21.12. Till Tavastehus
21.12. Till Seinäjoki 
21.12. Till Jakobstad
21.12. Till Joensuu 
21.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
21.12. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
21.12. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

10.11. Till Åbo
10.11. Till Tammerfors
10.11. Till Kuopio 
10.11. Till Uleåborg
10.11. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
10.11. Till Björneborg
10.11. Till Vasa 
10.11. Till Lahti 
10.11. Till Rovaniemi 
10.11. Till Lappeenranta 
10.11. Till Tavastehus
10.11. Till Seinäjoki 
10.11. Till Jakobstad
10.11. Till Joensuu 
10.11. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
10.11. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
10.11. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

14.09. Till Åbo
14.09. Till Tammerfors
14.09. Till Kuopio 
14.09. Till Uleåborg
14.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
14.09. Till Björneborg
14.09. Till Vasa 
14.09. Till Lahti 
14.09. Till Rovaniemi 
14.09. Till Lappeenranta 
14.09. Till Tavastehus
14.09. Till Seinäjoki 
14.09. Till Jakobstad
14.09. Till Joensuu 
14.09. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
14.09. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
14.09. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

29.06. Till Åbo

15.06. Till Tammerfors (Hatanpään sairaala Leiko24)

12.06. Till Åbo
12.06. Till Tammerfors
12.06. Till Kuopio
12.06. Till Uleåborg
12.06. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
12.06. Till Björneborg
12.06. Till Vasa
12.06. Till Lahti
12.06. Till Rovaniemi
12.06. Till Lappeenranta
12.06. Till Tavastehus
12.06. Till Seinäjoki
12.06. Till Jakobstad
12.06. Till Joensuu
12.06. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
12.06. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
12.06. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

16.05. Till Jyväskylä

10.03. Till Åbo
10.03. Till Tammerfors
10.03. Till Kuopio
10.03. Till Uleåborg
10.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
10.03. Till Björneborg
10.03. Till Jyväskylä
10.03. Till Vasa
10.03. Till Lahti
10.03. Till Rovaniemi
10.03. Till Lappeenranta
10.03. Till Tavastehus
10.03. Till Seinäjoki
10.03. Till Jakobstad
10.03. Till Joensuu
10.03. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
10.03. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
10.03. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

26.01. Till Björneborg
Donationer 2016
Ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2016 som följande:

23.12. Till Åbo
23.12. Till Tammerfors
23.12. Till Kuopio
23.12. Till Uleåborg
23.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
23.12. Till Björneborg
23.12. Till Jyväskylä
23.12. Till Vasa
23.12. Till Lahti
23.12. Till Rovaniemi
23.12. Till Lappeenranta
23.12. Till Tavastehus
23.12. Till Seinäjoki
23.12. Till Jakobstad
23.12. Till Joensuu
23.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
23.12. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
23.12. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete


15.11. Till Åbo
15.11. Till Tammerfors
15.11. Till Kuopio
15.11. Till Uleåborg
15.11. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
15.11. Till Björneborg
15.11. Till Jyväskylä
15.11. Till Vasa
15.11. Till Lahti
15.11. Till Rovaniemi
15.11. Till Lappeenranta
15.11. Till Tavastehus
15.11. Till Seinäjoki
15.11. Till Jakobstad
15.11. Till Joensuu
15.11. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
15.11. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
15.11. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

05.10. Till Helsingfors barnskydd, Mottagningsfamiljer, mottagningshem och krisarbete

13.09. Till Muhos

12.09. Till Joensuu
12.09. Till Åbo
12.09. Till Tammerfors
12.09. Till Kuopio
12.09. Till Uleåborg
12.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
12.09. Till Björneborg
12.09. Till Jyväskylä
12.09. Till Lahti
12.09. Till Seinäjoki
12.09. Till Tavastehus
12.09. Till Rovaniemi
12.09. Till Lappeenranta
12.09. Till Vasa
12.09. Till Jakobstad

05.09. Till Helsingfors (Folkhälsan, Radiel)

26.08. Till Björneborg

24.08. Till Åbo (avd. UC10, julkortet)

08.06. Till Joensuu
08.06. Till Åbo
08.06. Till Tammerfors
08.06. Till Kuopio
08.06. Till Uleåborg
08.06. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
08.06. Till Björneborg
08.06. Till Jyväskylä
08.06. Till Lahti
08.06. Till Seinäjoki
08.06. Till Tavastehus
08.06. Till Rovaniemi
08.06. Till Lappeenranta
08.06. Till Vasa
08.06. Till Jakobstad
08.06. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
08.06. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors

11.03. Till Joensuu
11.03. Till Åbo
11.03. Till Tammerfors
11.03. Till Kuopio
11.03. Till Uleåborg
11.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
11.03. Till Björneborg
11.03. Till Jyväskylä
11.03. Till Lahti
11.03. Till Seinäjoki
11.03. Till Tavastehus
11.03. Till Rovaniemi
11.03. Till Lappeenranta
11.03. Till Vasa
11.03. Till Jakobstad
11.03. Till Mariehamn

29.01. Till Joensuu
29.01. Till Åbo
29.01. Till Tammerfors
29.01. Till Helsingfors
29.01. Till Kuopio
29.01. Till Uleåborg
29.01. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
29.01. Till Björneborg
29.01. Till Jyväskylä
29.01. Till Lahti
29.01. Till Seinäjoki
29.01. Till Tavastehus
29.01. Till Rovaniemi
29.01. Till Lappeenranta
29.01. Till Vasa
29.01. Till Jakobstad
29.01. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
29.01. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
Donationer 2015
Kappsäckar, ramspåsar, pysselpåsar, sagoböcker, godis och olika hobby/pyssel -material har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2015 som följande:

21.12. Till Åbo
21.12. Till Tammerfors
21.12. Till Helsingfors
21.12. Till Kuopio
21.12. Till Uleåborg
21.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
21.12. Till Björneborg
21.12. Till Jyväskylä
21.12. Till Lahti
21.12. Till Seinäjoki
21.12. Till Tavastehus
21.12. Till Rovaniemi
21.12. Till Lappeenranta
21.12. Till Lappeenranta (Radiel)
21.12. Till Vasa
21.12. Till Jakobstad
21.12. Till Mariehamn
21.12. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
21.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo

08.09. Till Åbo
08.09. Till Tammerfors
08.09. Till Helsingfors
08.09. Till Kuopio
08.09. Till Uleåborg
08.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
08.09. Till Björneborg
08.09. Till Jyväskylä
08.09. Till Lahti
08.09. Till Seinäjoki
08.09. Till Tavastehus
08.09. Till Rovaniemi
08.09. Till Lappeenranta
08.09. Till Vasa
08.09. Till Jakobstad

29.07. Till Mariehamn

10.06. Till Åbo
10.06. Till Tammerfors
10.06. Till Helsingfors
10.06. Till Kuopio
10.06. Till Uleåborg
10.06. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
10.06. Till Björneborg
10.06. Till Jyväskylä
10.06. Till Lahti
10.06. Till Seinäjoki
10.06. Till Tavastehus
10.06. Till Rovaniemi
10.06. Till Lappeenranta
10.06. Till Vasa
10.06. Till Jakobstad
10.06. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
10.06. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo

05.05. Till Lappeenranta (Radiel)

17.03. Till Björneborg
06.03. Till Åbo
06.03. Till Tammerfors
06.03. Till Helsingfors
06.03. Till Kuopio
06.03. Till Uleåborg
06.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
06.03. Till Jyväskylä
06.03. Till Lahti
06.03. Till Seinäjoki
06.03. Till Tavastehus
06.03. Till Rovaniemi
06.03. Till Lappeenranta
06.03. Till Vasa
06.03. Till Jakobstad


Speldatoren har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2015 som följande:

09.04. Till Uleåborg
09.04. Till Jyväskylä
Donationer 2014
Kappsäckar, ramspåsar, pysselpåsar och sagoböcker har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2014 följande:

22.12. Till Åbo
22.12. Till Tammerfors
22.12. Till Helsingfors
22.12. Till Kuopio
22.12. Till Uleåborg
22.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
22.12. Till Björneborg
22.12. Till Björneborg (Barnkirurgisk avdelning)
22.12. Till Björneborg (Barnneurologisk avdelning)
22.12. Till Jyväskylä
22.12. Till Lahti
22.12. Till Seinäjoki
22.12. Till Tavastehus
22.12. Till Rovaniemi
22.12. Till Lappeenranta
22.12. Till Lappeenranta (Barnneurologisk avdelning)
22.12. Till Vasa
22.12. Till Jakobstad
22.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
08.11. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
24.10. Till Lappeenranta (Barnneurologisk avdelning)
08.10. Till Lappeenranta
15.09. Till Vasa
12.09. Till Björneborg
12.09. Till Björneborg (Barnkirurgisk avdelning)
12.09. Till Björneborg (Barnneurologisk avdelning)
11.09. Till Tammerfors
10.09. Till Åbo
09.09. Till Uleåborg
09.09. Till Kuopio
08.09. Till Helsingfors
08.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
05.09. Till Tavastehus
05.09. Till Jyväskylä
04.09. Till Jakobstad
04.09. Till Lahti
04.09. Till Rovaniemi
03.09. Till Lappeenranta
03.09. Till Seinäjoki
03.09. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
03.09. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
27.06. Till Björneborg
16.05. Till Björneborg (Barnneurologisk avdelning)
12.03. Till Jakobstad
12.03. Till Vasa
12.03. Till Seinäjoki
12.03. Till Tavastehus
11.03. Till Lappeenranta
11.03. Till Rovaniemi
11.03. Till Lahti
11.03. Till Jyväskylä
11.03. Till Björneborg (Barnkirurgisk avdelning)
11.03. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
10.03. Till Björneborg
10.03. Till Uleåborg
10.03. Till Kuopio
07.03. Till Helsingfors
06.03. Till Åbo
06.03. Till Tammerfors

Speldatoren har donerats i samarbete med företag och privatpersoner till sjukhusens barnavdelningar under 2014 följande:

15.09. Till Vasa
20.08. Till Tammerfors
01.07. Till Björneborg
25.06. Till Åbo
Donationer 2013
Kappsäckar, ramspåsar och sagoböcker har donerats i samarbete med företag och privatpersoner år 2013 som följande:

12.12. Till Lahti
12.12. Till Tavastehus
12.12. Till Uleåborg
12.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
12.12. Till Rovaniemi
12.12. Till Lappeenranta
12.12. Till Seinäjoki
12.12. Till Björneborg (Barnkirurgisk avdelning)
12.12. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
12.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
11.12. Till Jakobstad
11.12. Till Vasa
11.12. Till Jyväskylä
11.12. Till Björneborg
11.12. Till Kuopio
11.12. Till Tammerfors
11.12. Till Helsingfors
11.12. Till Åbo
25.09. Till Björneborg (Barnkirurgisk avdelning)
20.09. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
20.09. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
19.09. Till Jyväskylä
19.09. Till Seinäjoki
18.09. Till Tavastehus
18.09. Till Lappeenranta
18.09. Till Jakobstad
18.09. Till Rovaniemi
18.09. Till Lahti
17.09. Till Åbo
17.09. Till Tammerfors
17.09. Till Helsingfors
17.09. Till Kuopio
17.09. Till Uleåborg
17.09. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
17.09. Till Björneborg
17.09. Till Vasa
08.05. Till Seinäjoki
07.05. Till Jyväskylä
07.05. Till Lappeenranta
07.05. Till Tavastehus
06.05. Till Uleåborg
06.05. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
23.04. Till Tammerfors
23.04. Till Kuopio
23.04. Till Rovaniemi
23.04. Till Vasa
22.04. Till Helsingfors
22.04. Till Åbo
22.04. Till Björneborg
25.02. Till Åbo
25.02. Till Tammerfors
25.02. Till Helsingfors
25.02. Till Kuopio
25.02. Till Uleåborg
25.02. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
25.02. Till Vasa
25.02. Till Lahti
25.02. Till Björneborg
25.02. Till Jyväskylä
25.02. Till Rovaniemi
25.02. Till Lappeenranta
25.02. Till Tavastehus
25.02. Till Seinäjoki

Sysselsättningskampanjen fortsätter. Ett varmt tack till de stödjarna som redan deltagit i kampanjen.
Donationer 2012
Ramspåsar, sysselsättningskappsäckar och pysselmaterial har donerats i samarbete med företag och privatpersoner år 2012 som följande:

14.12. Till Vasa
14.12. Till Kuopio
14.12. Till Jyväskylä
14.12. Till Björneborg
14.12. Till Helsingfors
14.12. Till Åbo
14.12. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
14.12. Till Uleåborg
13.12. Till Tammerfors
13.12. Till Lahti
13.12. Till Rovaniemi
13.12. Till Tavastehus
13.12. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
13.12. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
13.12. Till Lappeenranta
13.12. Till Seinäjoki
28.11. Till Jyväskylä
28.11. Till Vasa
26.11. Till Kuopio
23.11. Till Björneborg
15.11. Till Tammerfors
14.11. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
12.11. Till Uleåborg
09.11. Till Helsingfors
08.11. Till Åbo
06.11. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
05.11. Till Rovaniemi
05.11. Till Lahti
30.10. Till Tavastehus
23.10. Till Vasa
17.10. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
17.10. Till Lappeenranta
16.10. Till Kuopio
15.10. Till Jyväskylä
12.10. Till Björneborg
01.10. Till Uleåborg (Barnpsykiatriska kliniken)
10.09. Till Uleåborg
10.09. Till Helsingfors
07.09. Till Åbo
07.09. Till Tammerfors
06.09. Till Lahti
05.09. Till Rovaniemi
09.08. Till Vasa
29.06. Till Åbo
29.06. Till Helsingfors
29.06. Till Tammerfors
29.06. Till Uleåborg
29.06. Till Kuopio
29.06. Till Björneborg
29.06. Till Jyväskylä
08.06. Till Rovaniemi
07.06. Till Lahti
30.05. Till Helsingfors
21.05. Till Tammerfors
18.05. Till Åbo
09.05. Till Uleåborg
08.05. Till Kuopio
03.05. Till Vasa
12.04. Till Björneborg
12.04. Till Jyväskylä
03.04. Till Åbo
03.04. Till Helsingfors
03.04. Till Tammerfors
03.04. Till Uleåborg
03.04. Till Kuopio
14.03. Till Mottagningshemmet för småbarn i Åbo
14.03. Till Kissanmaan perhetukikeskus i Tammerfors
21.02. Till Åbo
21.02. Till Helsingfors
21.02. Till Tammerfors
21.12. Till Uleåborg
21.02. Till Kuopio

Ramspåse-/sysselsättningskappsäckskampanjen fortsätter. Ett varmt tack till de stödjarna som redan deltagit i kampanjen.